Lista szkół i placówek, w których dotychczas prowadziliśmy zajęcia

 • warsztaty3dSP nr 1 w Konstancinie
 • SP nr 2 w Konstancinie
 • GOK w Konstancinie
 • SP w Baniosze
 • SP w Opaczy
 • SP nr 1 w Piasecznie
 • SP nr 5 w Piasecznie
 • ZSP w Łazach
 • ZSP w Mrokowie
 • GOK w Lesznowoli
 • ZSP w Józefosławiu
 • Biblioteka w Józefosławiu
 • ZSP w Mysiadle
 • Akademia Rosenberga
 • SP 11 w Warszawie
 • SP 52 w Warszawie
 • SP 220 w Warszawie
 • SP 222 w Warszawie
 • STO 10 w Warszawie
 • STO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Świetlica Trzecia Strefa na Bielanach
 • Akademia Pasji na Białołęce